Bestyrelsesmødereferat 11.01.2024

Referat bestyrelsesmøde d. 11.1.2024 kl. 17.30 hos Birthe

Tilstede: Birthe, Michael, Helle, Caroline, Kenneth

 1. Valg af ordstyrer: Michael
 2. Valg af referent: Caroline
 3. Ændringer til dagsorden: Ingen
 4. Udlæg og kassererapport: Kassereren var ikke tilstede
 5. Grupper:
  -Nilan Gruppen: Der kommer et nyt medlem i Nilan Gruppen. Bestyrelsen opfordrer ALLE til at orientere sig i guiden til ventilationsanlægget
  -Andre grupper:
  Lys Gruppen: vi afventer svar fra undersøgelsen.
  Grøn Gruppe har modtaget henvendelse vedr. manglende snerydning i Ragnhildgade.
  Kommunen mener, det er grundejers ansvar.
 6. Pladsen foran skuret/brandforhold: Der er opstillet aviser på området, hvor traileren
  stod. Det er et område, der skal holdes frit, så man kan komme til
  brandslukningsudstyr. Caroline skriver til Forbrugerkontakt.
 7. Beboerhenvendelser:
 • Røggener: En beboer oplever røggener fra underboen. Bestyrelsen har ikke beføjelser til at indskærpe noget, men vil tage evt. medvirkende fejl i boligen som led i den store undersøgelse. Husk, at man altid kan søge sparring hos LLO.
  • Boldspil: Der er fortsat problemer med boldspil. Det kan alene forbydes via
   beboerdemokratiet. Beboer opfordres til at lave forslag herom ved
   kommende møde. Bestyrelsen minder endnu engang om, at deres skal tages
   hensyn: boldspil IKKE skal ske op ad vægge, og at der ikke skal skydes bolde ind i
   haver. Der er indkøbt skumbolde, som ligger i skuret.
 • Saltning: Der er blevet brugt for meget salt på området. Bestyrelsen har kontaktet Egedal med henblik på at nedsætte saltmængden.
 • Kutyme for beboerhenvendelser: Beboere skal henvende sig via mail og ikke Facebook. Bestyrelsen svarer ikke på henvendelser via Facebook.
 • Beboer ønsker 3000 kr. til Fastelavn i bebyggelsen. Det er bevilliget. Beboer modtager mail herom.
 1. Daglig drift og samarbejde i bestyrelsen: Bestyrelsen vil bestræbe sig på at bedre
  kommunikationen via mail til beboere.
 2. Runddelt skrivelse fra Domea: Domea har fjernet app’en, de havde, og afviklet fysiske
  åbningstider. De skriver også fejlagtigt, at akutte fejl skal indmeldes til et Domea
  nummer. Men vores specifikke aftale i afdelingen er, at man ved akutskader følger
  processen på vores hjemmeside.
 3. Overlevering af teknisk info/dokumentation (til brug for TMF-sagen): Bestyrelsen er i
  gang med at gennemse det sidste, der skal indsendes til ingeniørfirmaet. Det
  overleveres senest 16/1, hvorefter undersøgelsen kan gå i gang.
  Anne Porsmose, projektleder ved Domea Byg, har udformet vedlagte foreløbige
  Tidsplan for undersøgelsen.
 4. Mail fra Michael Hjorthøj:
  Caroline er i dialog med Michael om almenbolig+konceptet, og hvorledes det forvaltes
  i afdelingen/Domea. Der skal holdes møde mellem bestyrelsen og Domea herom.
  Michael H. ønsker desuden besked fra bestyrelsen om, hvilke dele af DV-planen der
  skal sættes på standby i forbindelse med undersøgelsen. Bestyrelsen sender oversigt
  til Michael H.

Domea foreslår 20/3 som dato for næste afdelingsmøde. Bestyrelsen bakker op. LLO vil også blive indbudt.

 1. Evt.
 2. Næste bestyrelsesmøde: 14/2 2024 kl. 17.30 hos Birthe.
 3. Sekretær for næste periode: Birthe (sender referat ud, sender ny dagsorden ud og tjekker løbende bestyrelsesmail).

11.1.2024 kl. 17.30 hos Birthe

Tilstede: Birthe, Michael, Helle, Caroline, Kenneth  

1.    Valg af ordstyrer: Michael

2.     Valg af referent: Caroline

3.     Ændringer til dagsorden: Ingen

4.     Udlæg og kassererapport: Kassereren var ikke tilstede

5.    Grupper:

-Nilan Gruppen: Der kommer et nyt medlem i Nilan Gruppen. Bestyrelsen opfordrer ALLE til at orientere sig i guiden til ventilationsanlægget

       -Andre grupper:

       Lys Gruppen: vi afventer svar fra undersøgelsen.   

       Grøn Gruppe har modtaget henvendelse vedr. manglende snerydning i Ragnhildgade.            

       Kommunen mener, det er grundejers ansvar.

6.    Pladsen foran skuret/brandforhold: Der er opstillet aviser på området, hvor traileren 

       stod. Det er et område, der skal holdes frit, så man kan komme til

       brandslukningsudstyr. Caroline skriver til Forbrugerkontakt.

7.    Beboerhenvendelser:

–    Røggener: En beboer oplever røggener fra underboen. Bestyrelsen har ikke

     beføjelser til at indskærpe noget, men vil tage evt. medvirkende fejl i boligen som     

     led i den store undersøgelse. Husk, at man altid kan søge sparring hos LLO.    

       –    Boldspil: Der er fortsat problemer med boldspil. Det kan alene forbydes via

            beboerdemokratiet. Beboer opfordres til at lave forslag herom ved

            kommende møde. Bestyrelsen minder endnu engang om, at deres skal tages

            hensyn: boldspil IKKE skal ske op ad vægge, og at der ikke skal skydes bolde ind i

            haver. Der er indkøbt skumbolde, som ligger i skuret.

 • Saltning: Der er blevet brugt for meget salt på området. Bestyrelsen har kontaktet Egedal med henblik på at nedsætte saltmængden.
 • Kutyme for beboerhenvendelser: Beboere skal henvende sig via mail og ikke Facebook. Bestyrelsen svarer ikke på henvendelser via Facebook.
 • Beboer ønsker 3000 kr. til Fastelavn i bebyggelsen. Det er bevilliget. Beboer modtager mail herom.    

8.    Daglig drift og samarbejde i bestyrelsen: Bestyrelsen vil bestræbe sig på at bedre

       kommunikationen via mail til beboere.   

9.    Runddelt skrivelse fra Domea: Domea har fjernet app’en, de havde, og afviklet fysiske

       åbningstider. De skriver også fejlagtigt, at akutte fejl skal indmeldes til et Domea

       nummer. Men vores specifikke aftale i afdelingen er, at man ved akutskader følger

       processen på vores hjemmeside.   

10. Overlevering af teknisk info/dokumentation (til brug for TMF-sagen): Bestyrelsen er i

      gang med at gennemse det sidste, der skal indsendes til ingeniørfirmaet. Det    

      overleveres senest 16/1, hvorefter undersøgelsen kan gå i gang.

      Anne Porsmose, projektleder ved Domea Byg, har udformet vedlagte foreløbige  

      Tidsplan for undersøgelsen.  

11. Mail fra Michael Hjorthøj: 

      Caroline er i dialog med Michael om almenbolig+konceptet, og hvorledes det forvaltes

      i afdelingen/Domea. Der skal holdes møde mellem bestyrelsen og Domea herom.

      Michael H. ønsker desuden besked fra bestyrelsen om, hvilke dele af DV-planen der

      skal sættes på standby i forbindelse med undersøgelsen. Bestyrelsen sender oversigt

      til Michael H.

Domea foreslår 20/3 som dato for næste afdelingsmøde. Bestyrelsen bakker op. LLO vil også blive indbudt.

12. Evt.

13. Næste bestyrelsesmøde: 14/2 2024 kl. 17.30 hos Birthe.

14. Sekretær for næste periode: Birthe (sender referat ud, sender ny dagsorden ud og tjekker løbende bestyrelsesmail).