Info fra renhold

Kære alle – hermed lidt juleinfo fra renhold ?
Renholdte fællesarealer
Vi sørger for, at sende fejeopgaver og samle-affald-opgaver til opgavebanken, som så sender det ud til alle beboere på henholdsvis facebook og mail, således at alle beboere får mulighed for at bidrage til at løse opgaver, der er forbundet med at bo her. Vi vil gerne opfordre til, at endnu flere melder sig på banen til at løse fejeopgaverne – lige nu ligger der fx mange nedfaldne og udtrådte bær på vores fællesarealer. Når man skal feje i affaldsrummene, er det virkelig vigtigt at man fejer under og bag ved alle containerne, der ligger meget affald og nedfaldne blade.
Vi regner med at der vil ligge meget affald på stræderne efter nytårsaften, vi håber at alle giver en hånd med til oprydning af dette.

Affaldssortering
I forhold til vores affaldssortering, så går det rigtig godt. Det går faktisk så godt at kommunens tømningsservice ikke kan følge med. Det er særligt glas- og bio-affald, som er udfordret. Lige nu arbejder vi på to muligheder – 1) at få flere eller større containere, 2) at få tømning oftere end én gang pr. uge. Men både renhold og kommunen arbejder på sagen – indtil videre må vi desværre bare afvente på en bedre løsning. Og ligesom med alle vores andre containere, så skal man ikke overfylde dem, for så bliver de IKKE tømt, og det forlænger vores udfordringer. På emblas.dk kan du følge med i, hvornår de forskellige containere bliver tømt. Hvis containerne er overfyldte, vil kommunen ikke tømme dem. Du kan enten tage dine glas med hjem igen eller prøve containeren i det andet affaldsrum. Bioaffald kan du smide i dagrenovation, hvilket naturligvis er super ærgerligt, men det er desværre den eneste løsning pt.

Vi har desuden lavet en folder, som beskriver, hvordan vi affaldssorterer her på Emblasgade. Find den her.

Affaldskonsulent
Renholdelsesgruppen kan i januar booke en affaldskonsulent fra kommunen, som vil komme og vurdere vores behov ift. containere. Her regner vi med at finde en bedre løsning på bio-affald. Kommunen prioriterer foreninger med akutte driftslige udfordringer, så der vil være lidt ventetid.
Juletræsafhenting
Vi vil igen i år sørge for at bestille juletræsafhentning. Mere info når vi nærmer os juleaften. Man må IKKE smide sit juletræ i affaldsrummene, de skal afleveres på genbrugsstationen – eller man kan afvente dato for fælles afhentning.
Trailer
Vi har nu fået en trailer, som alle beboere er velkomne til at låne for 50 kr. Pengene går til vedligeholdelse af traileren. Du kan kontakte Morten på mortenvincent@hotmail.com, hvis du vil låne den.
Snerydning og glatførebekæmpelse
Det er årstiden for frost, is, glatte veje og sne.
Vi har på Emblasgade kontrakt med Egedal ejendomsservice, som vil feje sne og salte, når der er behov. Oplever man gene eller opstår der spørgsmål kan Helena kontaktes (se nedenstående mailadresse).
 
Medlemmer i renholdelsesgruppen
Helena – tovholder (hpalexandrowitsch@gmail.com)
Uno –
Anne-Katrine –
Kasper – ansvarlig for affaldsrum ved Ragnhildgade
Jeppe – ansvarlig for affaldsrum ved Emblasgade
Jakob – ansvarlig for flyveaffald på p-pladsen
Jan – ansvarlig for flyveaffald på Ragnhildgade
Morten – ansvarlig for skuret (herunder trailer)
Glædelig jul og godt nytår til alle, hilsen fra renhold 🙂