Tømning af affald

Her er en oversigt over, hvor ofte vi får tømt de forskellige containere. Se næste dato for næste tømning her eller se den samlede kalender for tømning her.

Batterier tilses løbende

Elektronik tømmes hver fjerde uge

Hård plast tømmes hver fjerde uge

Metal tømmes hver fjerde uge

Pap tømmes hver uge

Papir tømmes hver anden uge

Dagrenovation tre gange ugentligt

Glas tømmes på bestilling

Grønt affald bestilles, når der er sæson

Bio-affald tømmes ugentligt