Mødereferat 14.01.16

Renholdelsesmøde 14. januar 2016


 

Tilstede Anne-Katrine (værtinde), Bente, Morten, Mette, Andreas, Jeppe, Uno og Helena

Referent Helena

 • Ny ekstern fejeplan (Helena)

Helena har opdateret den eksterne fejeplan. Den er udarbejdet i et mere overskueligt system. Den er sendt ud på mail til alle beboere, den hænger på opslagstavlen på torvet og alle husstande har fået en lille seddel i deres postkasse med tidspunkt for deres fejetjans.

 • Trailerindkøb (Jeppe og Helena)

Trailer indkøb er midlertidigt indstillet. Bestyrelsen frabeder os at købe trailer indtil, vi har et lovligt sted at parkere permanent. Denne tilladelse skal indhentes via kommunen.

Budgettet er tidligere godkendt, men Jeppe har undersøgt markedet, og vurderer, at det er svært at skaffe en trailer til vores behov til den pris.

Gruppens første tanke ift. Parkering, var at den skulle placeres på højkant op ad skuret. Helena har oplyst bestyrelsen om vores tanke omkring parkeringen. Bestyrelsen opfordrer gruppen at ansøge på ny.

 1. Parkering op ad skuret er – Sikkerheden.
 2. Forud for indkøb af trailer, skal vi afklare hvilke behov, traileren skal kunne dække. Fx sider, tag, overdække osv.
 3. Hvem har nøglen?
 4. Hvem har overordnet ansvar?
 5. Hvordan udlånes den?
 6. Udlån eller udlej?

 

 • Juletræsafhentning – evaluering (Helena)

Juletræerne blev hentet 13. januar, hvilket var en dag senere end aftalt. Juletræerne må ikke være højere end 1,20 m – hvilket flere beboere havde glemt. Jeppe måtte ud med sav og halvere træerne.

Tusind tak til Herdis og Bent for fejning af faldne grannåle.

 

 • Opsætning af askebægre (Bente)

Intet nyt fra kommunen. Lisbeth har ansøgt og fået bevilget kommunale askebægre til opsætning, men der er ikke sket noget. Bente sørger for at rykke på det.

 

 • Afdelingsmøde – punkter/ansøgninger sendes til bestyrelsen? – gemmes til næste møde

Strø tanker der kort blev luftet.

 

 • Arbejdsdag – tilføjelse af punkter?

Skurenes tag skal tømmes for nedfald, så det kan drænes.

Sortering af cykler og legetøj på fællesarealerne.

Bestilling af ”ingen reklamer”-skilte – én person hjælper naboer med at bestille skilte.

Listen findes her – tilføj gerne flere punkter.

 

 • Ombytning af containere, fx flere til hård plast-færre til dagrenovation? (Helena)

Metal og hård plast er vi som beboere rigtig gode til at sortere. Containerne bliver hurtigt overfyldte. Når de er overfyldte, vil renovationsmedarbejderne ikke tømme dem. Vi vurderer, at det er pga. jul og nytår, at der er fyldt op.

Jeppe undersøger, om der kan bestilles en ekstra container til hård plast og en dagrenovation mindre.

Vi gør alle opmærksomme på, når containerne er fyldte – skal vi vente med at smide affald ud, eller fylde det i dagrenovation!

 

 • Tydelig beskrivelse af tømning fx på hjemmesiden – (Helena)

Helena har lavet en fane på hjemmesiden – hvor man kan se, hvor og hvornår der bliver tømt affald.

Batterier tilses løbende

Elektronik tømmes hver fjerde uge

Hård plast tømmes hver fjerde uge

Metal tømmes hver fjerde uge

Pap tømmes hver uge

Papir tømmes hver anden uge

Dagrenovation tre gange ugentligt

Glas tømmes på bestilling

Grønt affald bestilles, når der er sæson

Se næste dato for næste tømning her

 

 

 • Snerydning (Morten)

Der stilles spørgsmålstegn ved rydningen, den er mangelfuld. Det oplyses, at fremadrettet vil der blive ryddet sne på de aftalte områder. Helena har været i kontakt med entreprenøren, og det burde være tydeligt nu, hvor der skal ryddes.

Helena undersøger, om der kan blive ryddet for sne i skralderummene.

 

 • Ny film (Helena)

Helena har opdateret gruppens film, så den er svarende til gruppens opgaver. Se filmen via nedenstående link.

Renholdelsesfilm 2016

 

 • Opdatering af medlemsliste (Helena)

Vi har en lang medlemsliste, men vi er færre aktive medlemmer end listen viser. Derfor har vi nu vurderet medlemslisten, og sorteret inaktive medlemmer fra. De medlemmer vi har vurderet som inaktive, er medlemmer som endnu ikke har givet sig til kende. I forhold til vores interne fejeplan, er det altafgørende at vi kan regne med alle, så vi er sikre på at der bliver fejet. Helena har sendt en sidste mail til de medlemmer, og fået afklaret om hvorvidt de fortsat har lyst til at være med i gruppen. Den interne fejeplan er hermed opdateret.

 

 • Næste møde…

Næste møde bliver d. 22. februar klokken 19.30 hos Anne-Katrine i nummer 81. Medbring gerne lidt mundgodt. Dagsorden findes her