Fællesarealgruppens projekter

I Fællesarealgruppen har vi nogle opgaver med at etablere legeplads, cykelparkering og borde/bænke. På denne side samler vi forskellige informationer og materiale vedrørende disse projekter.

Cykelstativer: I december 2016 fik vi etableret nogle flotte og solide cykelstativer på fællesarealerne, som bliver benyttet flittigt af beboerne. Etablering og finansiering af disse cykelstativer blev godkendt på afdelingsmødet den 26. marts 2015, men kunne først finansieres i budgetåret 2016-2017.

Fællesarealgruppen præsenterede på afdelingsmødet tre forskellige forslag vedr. cykelparkering. Beboerne valgte at godkende forslaget om de ‘dyre’ cykelstativer i høj kvalitet, som placeres på vores fællesarealer. Du kan se via pdf-filerne nedenfor se de tre forslag, der var til afstemning på afdelingsmødet, Fællesarealgruppens tanker om cykelparkering på Emblasgade, informationer om de godkendte cykelstativer og en oversigt over placeringen af cykelstativerne.

Forud for etablering af cykelstativer blev der på forårets arbejdsdag 2016 taget hånd om og ryddet ud i områdets ‘ensomme cykler’.

Legeplads: Emblasgade fik i efteråret 2014 en fin lille legeplads bestående af bil og campingvogn. Bil og campingvogn er produceret og leveret af firmaet Monstrum.

Legepladsen kræver ikke faldunderlag, men det har vist sig, at mange børn kravler op på campingvognens tag. Derfor har vi i gruppen ønsket at få lavet faldunderlag. Samtidig ønsker vi at få monteret en rutchebane på campingvognen. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. marts 2015 stillede vi derfor forslag om udvidelse af legeplads med faldunderlag og rutchebane. Det blev godkendt. Finansiering til udvidelsen blev dog først fundet i budgettet for 2016/2017. Tilbudet om udvidelsen nåede dog at blive forældet, og på det ordinære afdelingsmøde den 10. marts 2016 stillede vi nyt forslag grundet prisstigningerne, hvilket også blev godkendt af beboerne. Den videre proces med godkendelse af placeringen fra brandmyndigheder samt selve bestillingen varetages af Domeas servicecenter.

Udover udvidelsen af legepladsen med faldunderlag og rutsjebane ønsker vi i gruppen også at etablere en sandkasse og genetablere ‘fartstriber’. Planen er, at vi  selv står for at bygge sandkasse. Vi har fået forslag om sandkasse godkendt på afdelingsmødet den 10. marts 2016 og vi har nogle flotte skitser på tegnebrættet. Etablering af sandkasse og evt. nye fartstriber venter vi dog med, indtil vi i samarbejde med Monstrum får afklaret den endelige placering af faldunderlag samt bil, campingvogn og rutchebane.

Vi drømmer naturligvis også om at få etableret noget for både de større børn og noget, som de voksne kan mødes om.

Vedligeholdelse: Bil og campingvogn fik et lag maling/træbeskyttelse på efterårets arbejdsdag 2016 med det formål at forlænge dets levetid. I forhold til maling/træbeskyttelse  forhørte vi os hos producenten. Monstrum har oplyst, at det ubemalede træ ikke behøver behandling. Hvis man har lyst kan man male det med samme maling som resten, men der vil så typisk komme slidmærker på gulv mm. Man kan også give det gennemsigtig træbeskyttelse, men det vil så få en meget mere mørkegrå farve. Hermed produktinfo om den type maling, som bil og campingvogn er malet med:

Vi har ikke farvekoderne, og Monstrum kan heller ikke finde dem. Den sorte og hvide er standardfarver, den blå og orange har vi måtte forsøge at finde vi frem til via farvekort.  Farvekoderne på den maling, som vi malede bil og campingvogn med på arbejdsdagen i efteråret 2016, er; Blå: S3040-B, Orange: S 3050-Y70R. Den blå farve viste sig dog at være noget lysere end den oprindelige farve. Det kan der evt. rettes op på næste gang, det bliver malet.

Borde/bænke: I foråret 2015 købte vi fire bord-/bænkesæt af typen Basic fra producenten Plus. De blev købt i COOP’s onlinebutik. De blev leveret usamlet og blev af beboerne samlet på en arbejdsdag. Basic-serien forhandles af flere forskellige butikker, så der burde være gode muligheder for i fremtiden at tilkøbe flere produkter i samme stil/serie.

Bord-/bænkesættene af typen Basic fik maling/træbeskyttelse på efterårets arbejdsdag 2016 med det formål at forlænge dets levetid.

Gode kræfter i Emblasgade har desuden anskaffet nogle bord-/bænkesæt af en anden type. Fællesarealgruppen dog ikke har været involvering i anskaffelsen af disse.

 

Opdateret den 7. marts 2017