Snerydning

For spørgsmål, ros eller rid angående vores snerydning da kontakt tovholder for Renholdelsesgruppen:

Helena
hpalexandrowitsch@gmail.