Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 28.07.14

Renholdelsesmøde 28.07.14 –  klokken 19.00-21.00

Tilstede: Morten, Ninette, Bente (værtinde), Josefine og Helena (referent)

1. Godkendelse af ”Information og retningslinjer for Renhold” (Josefine) – find opdateret skriv på Google drive. Dokumentet er godkendt. Den tilgængelige version vil blive oploadet som en PDF-fil.

2. Grus / salt – Katrine ville undersøge til mødet hvilke gode løsninger der er på denne problemstilling.

Katrine er på ferie, dette punkt udskydes til næste møde.

3. Adgang til ren@emblasgade.dk (forespurgt af Helena 13.06)

Bestyrelsen har ikke meldt tilbage endnu. Vi mødte op på bestyrelsesmødet mandag 4/8 og bestyrelsen vil følge op på dette punkt, og sørge for at vi kan få adgang til den. Mails til denne adresse bør automatisk blive videresendt til alle gruppens medlemmer.

Hvis hele gruppen kan få adgang, kan denne mailadresse oplyses til kommunen, dermed kan vi alle bestille tømning af skraldespanden og containere. Da vi har erfaret, at under ferie o.a. kan det være udfordrende, hvis Steen er alene om opgaven.

4. Opdateret medlemsliste sendes til bestyrelsen (forespurgt af Helena 13.06)

Listen er sendt til bestyrelsen, så de inaktive på listen kan fjernes. Vi har sendt mail og leveret post i postkasserne hos dem, som vi endnu ikke har hørt fra, så vi var sikre på at alle på listen har fået informationer og kontaktoplysninger.

Hvis man er interesseret i at være med i renholdelsesgruppen, er man mere end velkommen, der er altid plads til flere!!

Send en mail til hpalexandrowitsch@gmail.com

5. Søren undersøger muligheder for skraldespande og disses opsætning på “torvene”

Dette er ikke nødvendigt – da en beboer har hjulpet gruppen med at få åbnet de skraldespande, som emblasgade har fået i gave af kommunen. De skraldespande skal tømmes, når man har den interne fejevagt – dette er tilføjet i beskrivelsen på fejeplanen. Der er i alt fire spande, som står mellem blokkene (grønne metalspande).

6. Søren opdaterer ekstern fejeplan, og sætter dem op i de to skralderum. Flotte laminerede planer er opsat i begge skralderum. Her kan alle beboere se, hvornår man har den årlige fejevagt foran sin blok. Vi opfordrer til, at man banker på hos den næste på listen, og informerer om vagten, når man har overstået sin tjans.

7. Bente og Josefine udarbejder rullende plan for dagsorden

Der er blevet lavet et excel ark som skaber et overskueligt overblik over forslag, vedtagelser, løbende opgaver osv.Desuden har damerne lavet en intern hjemmeside, hvor alle vores dokumenter vil være tilgængelige (referater, gruppens formål, beskrivelse af gruppen, kontaktoplysninger, kalender osv).

Det er målet at få hjemmesiden klar til næste møde den 9. september.

 

Indtil videre kan man orientere sig på googledrevet, hvor alle dokumenter ligger.

https://drive.google.com/?overridemobile=true#folders/0B2j3nBP2AySwWWg5Nk1sZUlGWWM

 

 

Fejeerklæring. Nedenstående er taget ud af ”Information og retningslinjer”, men hvad er status? Hvem vil tjekke op? Dette følger vi op på på mandag, når vi besøger bestyrelsesmødet. Bestyrelsen undersøger dette og vender tilbage til gruppen, når de har en afklaring.

”Fejeerklæring i forhold til myndigheder og bygningsforsikringen skal der udfyldes en såkaldt fejeerklæring, hvoraf det fremgår, hvem der formelt har ansvaret for at renholde på matriklen (dvs. fjerne affald, feje og holde fri for ukrudt).

Udvalget har kontaktet Domea i forhold til dette og tager hånd om, at en sådan underskrives.”

Om gruppens ansvar og navn, arbejdsweekend og årshjul tages med til møde med bestyrelsen

Bestyrelsen var enige med os i at vi kun står for renhold og at eventgruppen meget gerne ville indkalde til arbejdsweekend – bestyrelsen følger op på dette.

Bestyrelsen har ikke lavet årshjul, men kunne godt huske, at Søren havde talt om det, og at vi har sendt et ud. Helena gensendte det til bestyrelsen, så de lige kan vende det og eventuelt videresende til eventgruppen som tovholder.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.