Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 07.10.14

Referat 07.10.14 klokken 19.00-21.00

Tilstede: Morten, kashif, Malene, Steen, Josefine, Bente Madsen, Jeppe, Jakob, Katrine og Helena (referent)

1. Indkaldelse efterårsarbejdsweekend, arbejdsopgave gennemgang – Helena opdaterer

Vi har opdateret vores arbejdsweekendopgaver, og diskuterer om hvilke opgaver der er relevante for den næstkommende arbejdsweekend. Planen er sendt til Grøn gruppe, som vurderer og koordinerer opgaverne på dagen. Vi har påsat én ansvarlig fra renholdelsesgruppen på hver opgave. Opgaverne findes her https://docs.google.com/document/d/1gGqJ7uHIDo5kfAKV6pYkhjzKYQn21wxKKIEvvjj9N64/edit

Steen lejer trailer.

Løvblæser indkøbes til dagen.

Steen indkøber grus.

 

2. Opdatering af medlemsliste – gennemgang af kontaktlisten

Vi er 18 i husstande i gruppen. Kontaktlisten bliver opdateret på gruppens intranet, når hjemmesiden er kørende. Du kan finde listen her https://docs.google.com/document/d/1mEUNFhaZEjhFBqrf6fJXYh-xO4V2Ses82msUEq8kD8U/edit

3. Ansøgninger til bestyrelsen (løvsamler og udendørs askebægre) – Helena opdaterer, Steen supplerer.

Vi har fået lov til at indkøbe en løvsamler, Steen sørger for dette.

Askebægrer kan indkøbes, Malene sender konkret forslag til bestyrelsen, om hvad vi ønsker.

 

4. Flere hænder på skralde-tøm? – Steen vurderer?

Flaskecontainerne kan blive tømt om tirsdagen, man skal bestille tømning senest fredagen før. Steen vurderer, at han fortsat kan klare opgaven alene.

Vi oplever, der findes skrald i rummene, som ikke hører til det almene affald. Vi opfordrer naboer til at gå på genbrugspladsen!!


5. Rengøring af skraldecontainere – Helena opdaterer

Vi har i fællesskab med bestyrelsen besluttet, at containerne bliver rengjort af et ekstern firma.

6. Fejeerklæring? – Helena opdaterer, Steen supplerer.

Er vi forsikret?? Hvem betaler hvis der er en der falder på fællesområdet fordi vi ikke har sørget for ordentlig snerydning og glatførebekæmpelse. Vigtigt at få afklaret dette.

Tilbagemeldingen fra bestyrelsen er at Steen, vil påtage sig fejeerklæringen. Vi opfordrer bestyrelsen, at kontakte domea og få en afklaring hurtigst muligt – da det er presserende særligt ift årstiden og sne. Vi sender endnu en opfordring om afklaring til bestyrelsen.

7. Nedsættelse af undergruppe som skal organisere snerydning 2014/15 – Bente (Helena/Steen)

Det fungerede rigtig godt sidste år med den plan, som blev lavet. Morten og Bente Adler vil udarbejde ny plan, som sendes ud til medlemmerne fra sidste år. Er der flere, som vil være i snerydningsgruppen, kan du sende en mail til benteadler@gmail.com.

Morten og Steen afholder fremvisning af den nye snerydningsmaskine på arbejdsweekendsdagen, her kan du også høre om selve snerydningsgruppen.

8. Årshjul opdateret – Malene viser frem

Udskudt til næste møde.

9. Ragnhildgade – Helena opdaterer

Det er vores opgave at renholde fortov og trekantsområder, da det er en fælles privatvej.

10. Gennemgang af intern fejeplan

Alle skal huske at holde sig opdateret, så feje vagterne bliver overholdt. Husk at fjerne affald på hele parkeringspladsen. Gruppen vurderer, at der er behov for en anden skraldespand – Morten undersøger alternativer til skraldevognen.

Find planen her https://docs.google.com/document/d/1PeF488N6qm3EB6tYOu6d_-UmZ_7mvKEfyes-sugs7fg/edit

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.