Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 20.01.14

Dagsorden 20.01.14 Renholdelsesgruppe

Klokken 19.00-20.30, hos Josefine (79)

Tilstedeværende – Josefine, Morten, Søren, Søren, Steen, Bent & Helena (referent)

 

 1. Samarbejde med bestyrelsen (Bent – 20min)
  1. Hvad er bestyrelsens rolle ift udvalget?
   1. bestyrelsen er beboervalgt, som har nedsat undergrupper med forskellige ansvarsområder. Der sidder et bestyrelsesmedlem i hver gruppe. Hvis der skal træffes en beslutning, som vedrører alle beboere og noget økonomisk, skal bestyrelsen inddrages.
  2. Råderum for økonomi?
   1. grupperne råder ikke over økonomien, det er udelukkende bestyrelsen, som råder over økonomien.
  3. De fem undergrupper
   1. alle grupper skal udforme nogle retningslinjer for gruppens ansvarsområder. Dette skriv vil være at finde på vores hjemmeside (findes på domeas hjemmeside, login findes på huslejeopskrivningen).
 2. Kommunikation i gruppen (25 min)
  1. Vedtagelser
   1. Når vi afholder møder, skal der vedtages, diskuteres og besluttes. Når møderne er afholdt, kan man orientere sig i referatet om hvilke beslutninger der er taget. Det er vedtaget, at mødet afholdes ved minimum fremmøde af 2/3 – dvs. minumum seks personer.
  2. Mailkorrespondance
   1. interne mails i gruppen bør kun indeholde forslag til dagsorden, referat samt til- og frameldinger.
 3. Skralderum – flere kontaktpersoner til kommunen (Josefine – 15 min)
   1. Søren (73) er og bliver den eneste kontaktperson, da dette er mest hensigtsmæssigt.
 4. Renholdelse af Ragnhildgade (Søren – 5 min)
   1. gruppen vil sørge for, at fortovet på Ragnhildgade er ryddet for skrald. Dette skal gøres ugentligt – her opfordrer vi endnu en gang til at alle beboere hjælper til.
 5. Status/orientering på snerydningsholdet (Søren, Steen – 10 min)
   1. gruppen er oprettet, vagtplanen er fyldt ud. Maskinen virker. SUCCES!!
   2. er der flere interesserede – kontakt Bente Adler Benteadler@gmail.com.
 6. Status på skuret og containeren (Søren – 15 min)
   1. Containeren er endnu ikke opsagt, da skuret ikke er færdigt. Der mangler materialer, som er leveringsforsinket. Skuret er betalt af Domea – det er et rigtig flot skur.
   2. der er en nøgleboks med kode på – så dem som har brug for adgang kan komme ind i skuret efter behov.
 7. Gruppens holdning/argumenter til glatførebekæmpelse (ønske fra bestyrelsen – 10 min)
   1. efter Domeas anvisninger er der indkøbt salt til glatførebekæmpelsen. Det er desuden det mest økonomiske og effektive alternativ.
   2. snerydderholdet fylder de to saltbokse (ved postkasserne) løbende, så der er til hver husstands behov.
 8. Beboer aktivitet i renholdelses regi (Morten – 15 min)
   1. vi har brug for, at flere beboere hjælper til med fejningen på stierne mellem blokkene – dette har vi hidtil appeleret til, og håbet på ville være fyldestgørende for renholdelsen. Men vi har måtte sande at det ikke er lykkedes at få tilstrækkelig nabohjælp, derfor sendes der en fejeplan (se vedhæftet) ud, hvor ALLE beboere har fået tildelt en periode, her har man ansvaret for fejning på stien foran sin blok.
   2. Når man har fejevagten (se vedhæftet plan), skal man feje på stien foran sin blok – det handler om én gang årligt per husstand.
   3. Steen vil hjælpe med at få husket folk på det.
 9. Redskabsansvarlig i skuret (Morten – 10 min)
   1. søren sørger for, der er benzin på maskinen, værktøj til rådighed, samt rengørelse af redskaber (indtil videre).
 10. Fejevagtsansvarlig (i gruppen) skal tage ansvar (Morten – 15 min)
   1. fejevagtsplanen bliver omlagt til saml-skrald-plan. Det vil sige, at hver uge vil en fra gruppen samle skrald på fællesarealerne. Gruppen vil indkalde til fælles-feje-arrangement.

 

Forslag til næste møde – sidste uge februar (doodle er oprettet).

 • indkaldelse til arbejdsweekend
 • eventuelt samarbejde med festudvalget – fejningsarrangement.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.