Mødereferat Renholdelsesgruppen d. 25.11.13

Referat 25.11.13 – ekstraordinært møde

1. Snerydningshold – det lykkedes at få samlet et snerydningshold bestående af frivillige beboere. Tusinde tak til de 21, som har meldt sig!! Der vil snarest blive udsendt et skelet for en vagtplan, her skal man skrive sig på, hvilke vagter man tager – mere information følger. Fik man ikke nået at melde sig på holdet, er der naturligvis stadig plads til flere, man kan kontakte benteadler@gmail.com. I skal derfor se bort fra seneste mail fra gruppen, om at ALLE skal deltage i snerydningen, det bliver ikke aktuelt i denne snesæson.


2. Glatførebekæmpelse ved egen bolig – vi har besluttet at alle skal glatførebekæmpe foran egen bolig med bestyrelsens indkøbte grus. Dermed sikrer vi, at der bliver glatførebekæmpet med kun én slags grus. Der vil blive opført to afhentningssteder, som vil være at finde mellem blokkene ved postkasserne. Her kan alle beboere frit afhente grus.


3. Renholdelsesdokumentet – samt snerydningsplan er vedhæftet i denne mail – Vi opfordrer alle til at læse det igennem. Da alle husstande har oplyst mailadresse, har vi besluttet, at vi ikke vil bruge ressourcer på at printe så mange dokumenter ud.

4. Kommunikation i gruppen – det er vigtigt at man er opmærksom på, at man besvarer alle og ikke kun afsenderen.

5. Kontaktliste – kontaktlisten ligger nu online, så alle løbende kan opdatere den, der mangler nogle telefonnumre også. I kan finde den her https://docs.google.com/document/d/1po63SiLNT_WVS34Jpmt_lFRO6fd0o0Ws0QKkdkbb4JU/edit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.