Tag-arkiv: Dennis Ingeman

Lys i lygten

Dennis Ingeman fra Norconsult kigger på el-installationer sammen med Kim Zahle fra Lysgruppen og Michael Penther fra Teknikgruppen.

Der er skrevet og sagt meget om den natlige lyssituation på vores fællesarealer, så det vil jeg ikke trække jer rundt i nu. Blot konstatere, at situationen ikke foreløbig ser ud til at blive normaliseret. Men I skal vide, at vi i bestyrelsen til stadighed arbejder på at få løst situationen. Lige nu handler det ganske enkelt om, at finde ud af hvad der er galt, og hvad der har forårsaget nedbruddet. Og, det kunne umiddelbart lyde ganske tilforladeligt, men det er ikke så ligetil. Der kan nemlig være tale om grundlæggende konstruktionsfejl, manglende vedligeholdelse, eller grov skødesløshed under arbejdet med facadepladerne, og det kan vi kun få indblik i ved at undersøge installationerne.

Efter hårdt pres fra den tidligere bestyrelse overfor Domea, lykkedes det endelig for denne bestyrelse, at få bevilliget et besøg af en ingeniør fra Norconsult. Baggrunden for besøget var i første omgang at få præciseret hvad problemet med installationerne er, hvor længe det har stået på, og hvad der skal gøres for at få tændt lyset igen. Den 1. september besigtigede vi sammen med Dennis Ingeman fra Norconsult vores el-installationer på fællesarealerne, og den umiddelbare konklusion lød på, at der sandsynligvis er opstået et kabelbrud under Skandi Bygs arbejde med udskiftningen af facadepladerne. “Sandsynligvis”, er ordet man skal hæfte sig ved, for kun en reel gennemgang af installationerne med måleudstyr og tests (det forventes at tage 2 mand cirka 14 dage) kan præcisere hvori fejlen består, og hvad der har forårsaget den. Når denne undersøgelse er klar, kan man afgøre ‘skyldsspørgsmålet’, og dermed pege på, hvem der skal betale for genopretningen af installationerne. Først derefter kan vi endelig påbegynde arbejdet med at få normaliseret lysforholdene.
Det er ikke småpenge vi taler om. Selve undersøgelsen (2 mand i 14 dage) vil løbe op i ca. 80.000,- kr., og en eventuel reparation kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Dennis Ingeman, Norconsult, fremsendte sin foreløbige rapport til Domea d. 2. oktober.

Trods gentagne rykkere til Domea, er det aldrig lykkedes at få fremsendt de færdige tegninger over el-installationerne på de udendørs fællesarealer. Dette har besværliggjort både Dennis’ og vores arbejde, men den 2. oktober – efter 1 måneds ventetid – valgte Dennis Ingeman fra Norconsult, at færdiggøre og fremsende sin rapport. Udelukkende baseret på de iagttagelser han gjorde under gennemgangen sammen med bestyrelsen, Lysgruppen (v. Kim Zahle) og Teknikgruppen (v. Michael Penther) den 1. september, konkluderer Dennis, at man straks bør sætte en undersøgelse i gang for at få præciseret problemets omfang og ikke mindst finde årsagen til det manglende lys i stræderne (den omtalte 2 mand i 14 dage-løsning).

Bestyrelsen – og Dennis – afventer her næsten halvanden måned efter fremsendelsen af Dennis’ rapport, at få en tilbagemelding fra Domea Kbh/Servicecenteret (SC) med et svar på, hvordan vi kan begynde arbejdet med at få løst problemet. Uden en melding fra Domea, er det svært at komme videre, med mindre vi selv her i foreningen vil begynde at finansiere det videre arbejde. Udgifter af denne størrelse vil gøre et voldsomt indhug i foreningens midler, hvorfor vi fra bestyrelsens side har valgt at væbne os med tålmodighed. Vi har endnu ikke modtaget nogen forklaring fra Domea på den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid. Opsummeret: Selvom vi er overbevist om, at der arbejdes på en løsning, så ser det ud til at have lidt lange udsigter før vi atter har ‘lys i lygten’. Beklager, men det betyder, at vi må leve med den frygtelige ‘nødbelysning’ et godt stykke tid. Sorry!

Iøvrigt opfordrer vi, i bestyrelsen, beboerne til, at man kigger på referaterne fra bestyrelsesmøderne og fra afdelingsmøderne, hvis der er ting, der undrer, og man ønsker hurtige svar. Det er bl.a. for jeres skyld, at vi udførligt fører alt til referat, så giv den endelig gas inde i referaterne (de findes hér på siden!). Mange af de ting, der muligvis undrer jer i hverdagen her i vores lille oase i storbyen, er både omtalt, under bearbejdelse og – som i tilfældet her med lyset på de fælles udendørs arealer – udførligt behandlet i det løbende bestyrelsesarbejde.
Men selvfølgelig kan I også altid prøve at skrive til bestyrelsen, som Marianne i nr. 9, gjorde i dette tilfælde. Det er netop på Mariannes opfordring, at vi lægger denne lidt længere udredning ud her på siden, så tak for opfordringen! Den er hermed fulgt…